Hacienda y Patrimonio

ORDENANTZA - 20 Aurretiazko komunikatutako Jarduerak.

Aurretiazko komunikazio eta/edo aitorpen arduratsuaren menpe dauden establezimenduan irekitze ondorengo kontroleko udal jarduerarengatiko tasa.

2009-19 Kontrolatu gabeko abereaketa etxeko animalia abandonatuak jasotzeko zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ezartzen diren tasak

2009-19 Kontrolatu gabeko abereaketa etxeko animalia abandonatuak jasotzeko zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ezartzen diren tasak

2009-18 Kontribuzio bereziei buruzko ordenantza fiskal orokorra

2009-18 Kontribuzio bereziei buruzko ordenantza fiskal orokorra

2009-17 Udaltzaingoak emango duen zerbitzugintza berezien gaineko tasen ordenantza fiskal araultzailea

2009-17 Udaltzaingoak emango duen zerbitzugintza berezien gaineko tasen ordenantza fiskal araultzailea

2009-16H Ordenantza honek arautzen ditu, udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena

2009-16H Ordenantza honek arautzen ditu, udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena

2009-16G Zerga ordenantza, telefonia mugikorreko zerbitzuen ustiatzaile diren enpresek jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egitearren

2009-16G Zerga ordenantza, telefonia mugikorreko zerbitzuen ustiatzaile diren enpresek jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egitearren

2009-16 Ordenantza honek arautzen ditu, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak

2009-16 Ordenantza honek arautzen ditu, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak

2009-15 Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak

2009-15 Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak

2009-14 Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du

2009-14 Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du

2009-13 Zarama biltzeko zerbitzua eskaintzeagatiko tasa

2009-13 Zarama biltzeko zerbitzua eskaintzeagatiko tasa

Syndicate content