Gizarte-Ongizate

Bienestar Social

ARAUDIA - Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako eta gizarte-larrialdiko egoeretarako dituen harrera-etxeak arautzeko

Araudi honen xedea arauak ezartzea da, hain zuzen ere, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan (33.2.a art.) jasotzen diren udal-eskumeneko ostatu-zerbitzuak/harrera-etxeak (1.9.1) arautzen dituzten arauak ezartzea.

ARAUDIA - Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzailea

   Araudi honen xedea Basauri udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzea da.

   Araudi honetan arautzen den zerbitzua Basauri udal mugartean emango da, udalek gizarte zerbitzuen arloan dituzten eskumenen eta besteen beharra duten adinekoei zerbitzua emateko Bizkaiko Foru Aldundiarekin izenpetutako hitzarmenen baitan.

ORDENANTZA - Berdintasun atalak emandako zerbitzuen Prezio publikoei buruzkoa

Berdintasun Atalak emandako zerbitzuen eta antolatutako prestakuntza-jardueren prezio publikoei buruzko ordenantza, 2015. urterako eta hurrengoetarako.

ARAUDIA - Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzailea

Xedea: Araudi honen xedea Basauri udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzea da. Etxez etxeko laguntza zerbitzua, zerbitzu soziala, integrala, balio anitzekoa eta komunitarioa da, eguneroko jarduerak egiteko beren kasa baliatzeko arazoak dituzten familia edota pertsonentzat da, eta beren bizi kalitatea hobetzeko helburua du, bakoitzari bere prebentzio, asistentzia edota birgaitze programa aplikatuta, eginkizun nagusiak etxeko laguntza eta norbere zainketa izango direla, pertsonek etxean jarraitu dezaten lagunduz.

Syndicate content